ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

.

.

.

Η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι βάσει νόμου απαραίτητο στοιχείο για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου, ακόμα κι αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο. Ένας μηχανικός έρχεται στο χώρο του ακινήτου, συγκρίνει την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας και τυχόν δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαιρεσιών και εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 23, ν 4014/2011:

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου

Αυτά που χρειάζονται είναι :

  • Έντυπο άδειας
  • τοπογραφικό
  • τομή και σχέδιο κάτοψης του ορόφου του ακινήτου.

Τα σχέδια πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα της πολεοδομίας.

Στην περίπτωση απώλειάς τους, αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες εντοπισμού τους είτε με τον αρ. άδειας είτε με στοιχεία που προκύπτουν από τους τίτλους ιδιοκτησίας (εργολάβος, έτος κατασκευής κλπ).

Η χρονική ισχύς της βεβαίωσης είανι  δυο μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας που υποχρεωτικά αναγράφεται. Σε περίπτωση παρέλευσης της ισχύος πριν τη συμβολαιογραφική πράξη, γίνεται νέος έλεγχος και σας εκδίδουμε νέα βεβαίωση μηχανικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέριες. Τα στοιχεία επικοινωνίας μπορείται να τα βρείτε εδώ 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SSL Certificate