Αντικείμενο του έργου: Η πλήρης ανακαίνιση του Κεντρικού Εστιατορίου του ξενοδοχέιου Cretan Malia Park

Ιδιοκτήτης του Έργου: Όμιλος Σμπώκου ( Sbokos Hotels Group).

Αρχιτέκτονας: Αργυρώ Πουλιόβαλη

Project Management, Μελέτη επίβλεψη Ηλεκτομηχανολογικών Εγκατάστασεων:   Ευάγγελος Μπικάκης. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Η Διαχείρηση του έργου συμπεριλαμβάνε

 • Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών ( διάγραμμα Gantt).
 • Είβλεψη  όλων των συνεργείων.
 • Αλληλουχία εργασιών και αναπροσαρμογή προγράμματος ανάλογα με τις συνθήκες που επιρεάζουν την εκτέλεση εργασιών.
 • Προυπολογισμός Εργασιών.
 • Τήρηση Προυπολογισμού.
 • Έρευνα Αγοράς σε συνεργεία εκτέλεσης Εργασιών και σε προμήθεια ΗΜ εξοπλσιμού.

Αναλυτικά έγιναν οι παρακάτω μελέτες που αφορούν τομ τομέα Των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων,

 • Δύκτιο Ισχυρών Ηλεκτρολογικών Δικτύων σύμφωνα με τις απιτησεις του νέου εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε
 • Δύκτιο Δεδομένων ώστε να καλύψει τις ανάγκες της λειτουργίας των POS  και WIFI σε συνονόηση με το ΙΤ τμήμα του ξενοδοχέιου
 • Σχεδιασμός του Ηλεκτρολογικού πίνακα και πίνακα ψυκτικών Μηχανημάτων καθώς και υπολογισμός των παροχικών τους καλωδίων. Σε κάθε πίνακα εγκαταστάθηκε Μετρητής Ηλεκτρικής Ενέργειας ο οποίος στην συνέχεια έχει την δυνατότητα να συνδεθεί σε εφαρμογή cloud  ώστε να παρακολουθούμε  την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας και την ποιότητα του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Μελέτη κλιματισμού ψύξης – θέρμασνη με χρήση FCU, αεραγωγών και στομίων ώστε να έχουμε τις απαραίτητες συνθήκες άνεσης καθόλη την διάρκεια λειτουργίας του Εστιατορίου όλες τις ώρες της ημέρας όλες τις εποχές του χρόνου.
 • Μελέτη Ενεργητικής Πυρασφάλειας ( Φώτα Ασφαλέιας, Πυρανίχνευση,Πυροσβεστήρες   Τοπικά συστήματα κατάσβεσης σε φούσκα Show Cooking)
 • Μελέτη Φωτισμού ( diming – μοίρασμα γραμμών έλεγχος και αυτοματισμοί)
 • Μελέτη απαιτούμενων Υδραυλικών δικτύων και δικτύων κλιματισμού.
 • Μελέτη Αποχετευτικού Δικτύου Ψυχρών Μπουφέδων.
SSL Certificate