Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Πιστοποιητικά Ενεργειακης Απόδοσης

Σε κάθε επιθεώρηση για την έκδοση ενεργεικού πιστοποιητικου ο επιθεωρητής χρειάζεται ορισμένα πράγματα από τον ιδιοκτήτη ή διαχειρηστή του κτηρίου ή του τμήματος κτηρίου προε επιθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση αυτά είναι τα παρακάτω.

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα (αν υπάρχει)
 2. Λογαριασμό ΔΕΗ (τουλάχιστον δύο με τρείς τελευταίοι ή όσοι υπάρχουν)
 3. Αν υπάρχει λέβητας πετρελαίου
  • Λογαριασμοί κοινοχρήστων, όπου θα φαίνεται πόσο πετρέλαιο ή αέριο έκαψε η ιδιοκτησία
  • Τιμολόγια αγοράς πετρελαίου
  • To  φύλλο συντήρησης καυστήρα
 4. Ακριβής διεύθυνση ακινήτου (οδός, αριθμός ή χιλιομετρική θέση, Τ.Κ., πόλη)
 5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιωτικό, δημόσιο, ιδιωτικό δημοσίου ενδιαφέροντος, δημόσιο ιδιωτικού ενδιαφέροντος)
 6. Αν επιθεωρούμε τμήμα κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα) θέλουμε υποχρεωτικά τον αριθμό ιδιοκτησίας, όπως είναι στο συμβόλαιο ή την οικοδομική άδεια (π.χ. Ι2, Β3 κλπ.)
 7. Εμβαδόν ιδιοκτησίας ή κτιρίου
 8. Έτος Κατασκευής
 9. Χρήση κτιρίου ή τμήματος κτιρίου
 10. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία επιχείρησης, τηλέφωνο)
 11. Στοιχεία υπέυθυνου ιδιοκτησίας (συνήθως είναι ο ίδιος με τον ιδιοκτήτη)
 12. Αριθμός οικοδομικής αδείας κτιρίου προς επιθεώρηση (αν το κτίριο είναι προ 1980, δεν χρειάζεται). Επίσης θέλει και το έτος ολοκλήρωσης
 13. Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει δηλωθεί στην Κτηματολόγιο Α.Ε., θέλει το Κ.Α.Ε.Κ., τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης, και τον κωδικό της ιδιοκτησίας.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης | operate - [...] Ενεργειακές Επιθεωρήσεις [...]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SSL Certificate