Βιογραφικα Σημειώματα

Σε αυτή την ενότητα παραθέτουμε τα βιογραφικά σημειώματα των ανθρώπουν που δουλεύουν – συνεργάζονται – απαρτιζουν την ομάδα Operate.

  1. Ευάγγελος Μπικάκης – Μηχανολόγος Μηχανικός
  2. Αγγελική Ψυλλάκη – Πολιτικός Μηχανικός
  3. Μαρίνα Ψυλλάκη – Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SSL Certificate