Διοξείδιο του χλωρίου εναντίον Χλωρίου

Διοξείδιο του χλωρίου εναντίον Χλωρίου

Σημαντικές διαφορές μεταξύ χλωρίου kai Διοξείδιο του χλωρίου

 1.  Αποτελεσματικότητα ανάλογα με την Ποιότητα Νερού
  Το διοξείδιο του χλωρίου είναι αποτελεσματικό και με την κακή ποιότητα του νερού.Το χλώριο δεν είναι. Αυτό σημαίνει ότι το διοξείδιο του χλωρίου είναι περισσότερο αποτελεσματικό ως παράγοντας υγιεινής σε νερό μεταβλητής ποιότητας.
  Το χλώριο είναι απο
  τελεσματικό όταν το νερό είναι σχετικά καθαρό από άλλα χημικά και προσμείξεεις, όπως άλατα, οργανικά υλικά, λάσπη, τη βρωμιά και άλλους ρυπαντές του νερού. Όταν η ποιότητα του νερού μειώνεται, τότε το ίδιο κάνει και η αποτελεσματικότητα του χλωρίου.
  Το διοξείδιο του χλωρίου είναι επίσης πιο αποτελεσματικό στο καθαρότερο νερό, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσει νερό με περισσότερη μόλυνση πολύ καλύτερα σε σχέση με το απλό χλώριο.
 2. Αποτελεσματικότητα ανάλογα με το PH του νερού
  Το pH του νερού είναι το μέτρο του πόσο όξινο ή αλκαλικό νερό είναι.images
  Το διοξείδιο του χλωρίου είναι πολύ λιγότερο ευαίσθητα στο pH  από ότι είναι το   χλώριο  και μπορεί να λειτουργήσει σε ένα σχετικά ευρύ φάσμα επίπεδα ρΗ (ρΗ 5 έως 10).Το χλώριο λειτουργει σε πολύ πιο στενά όρια του  του ρΗ και γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό σε αυξήμένες τιμές του ρΗ, Φάσμα λειτουργίας χλωρίου  σε νερό  ρΗ από 7.2 έως 7.8
 3. Ταχύτητα απολύμανσης
  Το διοξείδιο του χλωρίου είναι ένα πολύ πιο ισχυρός παράγοντας αποστείρωσης από ότι το χλώριο και έχει ένα πολύ ταχύτερο ρυθμό απολύμανσης, ιδιαίτερα καθώς το ρΗ του νερού αυξάνεται.
 4. καταπολέμιση Βιοφίλμ
  Το Βιοφίλμ είναι ένα φιλμ(στρωμα) λάσπης που περιέχει βακτήρια και άλλους οργανισμούς και  συσσωρευέται  στο εσωτερικό των σωλήνων και του εξοπλισμού του νερού. Αυτό το στρώμα λάσπης προστατεύει τα βακτήρια  και άλλους  οργανισμούς  που προκαλούν ασθένειες από τα απολυμαντικά νερού και χημικές ουσίες.
  Το διοξείδιο του χλωρίου είναι σε θέση να διαπεράσει το βιοφίλμ και νατο αφαιρέσει απότελεσματικά από το σύστημά του νερό σας. Το χλώριο δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτό.

to be continued….

SSL Certificate