Υπηρεσιες Πολιτικου μηχανικου

Υπηρεσιες Πολιτικου μηχανικου

1. Έκδοση οικοδομικών αδειών

2. Τακτοποίηση αυθαιρετων

3. Τακτοποίηση ημιυπάιθριων χωρών

4. Στατικές μελέτες

5. Διοίκηση και επίβλεψη έργου

6. Περιβαντολογικες μελέτες

7.Βεβαιώσεις μηχανικού

8. Τοπογραφικά

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SSL Certificate