Ριζική ανακατασκευή του ξενοδοχείου ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ στην Αμουδάρα Ηρακλείου – Λινοπεράματα.

Επίβλεψη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Έρευνα Αγοράς και υπέυθυνος προμηθειών όλων των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.

Σύμβουλος Μηχανολόγος Μηχανικός.

Αντικείμενο

 • Κλιματισμός – Δύκτιο Διανομής – Παραγωγή – FCU
 • Yδρευση – Ζεστα νερά χρήσεως – Παραγωγή- Αποθήκευση – Διανομή
 • Αποχέτευση – Έργο σύνδεσης στο Αποχευτευτικό στον Δήμο
 • Δικτυο Ομβρίων – Συλλογή – Απομάκρυνση.
 • Ισχυρά ρέυματα – Μέση τάση – Δικτυο Διανομής – Γενικοί Πίνκαες Μέσης Τάσης – Παρακολούθηση Ηλεκτρικών Μεγεθών
 • Ασθενή ρέυματα – wifi – πυρανίχνευση – BMS – Τηλεπικοινωνίες –  backbone οπτικων ινών – Τηλεοπτικό Δίκτυο.
 • Κεντρικό Μηχανοστάσιο – σύσταση μηχανοστασίου.
 • 9 κολυμβητικές δεξαμενές ( οι 5 από αυτές εντάσονται στο water park)
 • Water Park
 • Κουζίνες –  Εστιατόρια
 • Δύκτιο Πυρόσβεσης – Παθητική Πυρασφάλεια – Πυροσβεστικό Συγκρότημα
 • Αντίστροφη Όσμωση

consultant.Mechanical engineering supervision

Market research and purchases of mechanical and electrical equipment and constractors.

Mechanical engineering consulting.

SSL Certificate