Μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών για το κατάστημα της Sephora στο Ηράκλειο Κρήτης στην οδό Δικαιωσύνης.

Οι μελέτες που εκπονήθηκαν είναι

  • Μελέτη ΚΕΝΑΚ
  • Μελέτη ψυκτικών φορτίων
  • Μελέτη κλιματισμού – εξαερισμού
  • Μελέτη απωλειών θερμικών φορτίων -θέρμανσης
  • μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστασεων (ισχυρών -ασθενών ρευμάτων)
  • Μελέτη ανελκυστήρα
  • μελέτη ύδρευσης
  • Μελέτη αποχέτευσης
  • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
  • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
SSL Certificate