Πρόκειται για μεζονέτα περίπου 250 τετραγωνικά μέτρα με υπόγειο πισίνα και πολύ μεγάλο περιβάλλον χώρο.

Το γραφείο μας ανέλαβε την μελέτη , επίβλεψη και επιστασία όλων των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Πρώτο μέλημα κατα την κατασκευή ήταν η θερμομονωση του κτηρίου. Επιλέχθηκε η κλασική θερμομώνοση κτηρίου.

Οι μελέτες που εκτελέστηκαν και υλοποιηθηκαν είναι :

 • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων.
 • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ασθενών ρευμάτων (Τηλέφωνο, Δίκτυο Δεδομένων, Συναγερμός, Τηλεοπτικό σήμα, Αυτοματισμόι – Εντολές).
 • Υδραυλικές εγλαταστάσεις Ύδρευσης.
 • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Άρδευσης.
 • Αποχέυτευσης – Διοχέτευση Ομβρίων.
 • Μελέτη Απωλιών Θέρμανσης και Θέρμασνης.
 • Μελετη Κλιματισμού – Αερισμού.
 • Μελέτη κολυμβητικής Δεξαμενής.

Το ιδιαίτερο σε αυτή την οικία είναι το σύστημα κλιματισμού – Θέρμανσης – Ζεστών νερών Χρήσης.

Σαν πηγές θερμότητας και ψύξης χρησιμοποιούνται μια αντλία θερμότητας και ηλιακοί συλλέκτες.

Σε συνδιασμό με ενδοδαπέδια θέρμανση και το γεγονός ότι η θερμοκρασία του νερού που απαιτείται σαν μέσο θερμανσης (40 οC) ο βαθμός απόδοσης αυξάνεται πολύ με αποτέλεσμα την πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας για θέρμασνη. Το ηλιακό πεδίο υποβοηθά την αντλία θερμότητας στην παραγωγή θερμού μέσου θέρμανσης.

Συμπληρωματικά με την ενδοδαπέδια θέρμανση υπάρχουν μονάδες FCU οροφής – κρυφού τύπου. Τα Fan Coil Units χρησιμοποιούνται

 •  στην θέρμανση γι ατην κάλυψη έκτακτων αναγκών
 • στον ψύξη γι ακλιματισμός
 • Στον δροσισμό γι ααφύγρανση του χώρου

Το κομμάτι του κλιματισμού χωρίζεται σε κλιματισμό και δροσισμό. Γίνεται χρήση όλων των μέσων για την βέλτιστη θερμοκρασία και συνθήκες εντός της οικίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατοίκων της.

Νομίζω ότι για την περιοχή της Κρήτης το μηχανολογικό κομμάτι(αντλία θερμότητας-ηλιακά-ενδοδαπέδια- FCU- αυτοματισμός) μαζί με το κτηριακό (σωστή θερμομόνωση σε κέλυφος και οροφή) αποτελούν ιδανική λύση γι ατο καλύτερο αποτέλεσμα ταυτόχρονα με την μικρότερη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση.

Ακολουθούν φωτογραφίες της Εγκατάστασης

SSL Certificate