Η περίπτωση του Blue Palace είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμόσει κάποιος κλασικές πρακτικές εξοικονόμησης και να περιμένει πάντα εύκολα αποτελέσματα. Απαιτείται προσεκτική και αναλυτική μελέτη καθώς επίσης και εναλλακτικές λύσεις λειτουργίας για την κάθε εγκατάσταση. Οι λόγοι που το κατατάσσουν σε μια δική του κατηγορία είναι οι παρακάτω

 • Οι υψηλού επιπέδου προδιαγραφές που το κατατάσσουν στην κατηγορία πολυτελείας (luxury).
 • Υπερβολικά απαιτητικοί πελάτες που “δεν συγχωρούν” λάθη και παραλείψεις.
 •  Τήρηση διαδικασιών ISO 14000 περί υγιεινής και ασφάλειας όπου και εδώ έχουν τεθεί υψηλές προδιαγραφές και στόχοι.
 • Καθημερινός έλεγχος προδιαγραφών λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Πολύπλοκα και “δύσκολα” υδραυλικά δίκτυα.
 • Ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες περιοχής (κατά περιόδους υψηλές ταχύτητες ανέμων που συμβάλουν πολύ στην αύξηση των απωλειών στην θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών)
 • Διαφορετική αντιμετώπιση για κάθε κτήριο ή ομάδα κτηρίων χωριστά λόγο τοπολογίας (παίζει σημαντικό ρόλο στην θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών)
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων τάσης ηλεκτρικού ρεύματος λόγο περιοχής και λόγο πολύπλοκων δικτύων.
 • Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας τόσο λόγο της περιβαλλοντολογικής πολιτικής όσο και για την προσπάθεια της μείωσης του κόστους λειτουργίας.
 • Η επιλογή των λύσεων βασίζεται πάντα στην συμφερότερη τεχνοοικονομικά λύση.

elounta2-1

Λύσεις που εφαρμόστηκαν

Συνοπτικά οι λύσεις εξοικονόμησης που εφαρμόστηκαν είναι  οι παρακάτω

 1. Αντικατάσταση ενεργοβόρων λαμπτήρων με λαμπτήρες LED – μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
 2. Ανάκτηση ενέργειας από ψυκτικούς θαλάμους (συντήρησης και κατάψυξης) για Ζεστά Νερά Χρήσης (ΖΝΧ από εδώ και στο εξής) – μείωση στην κατανάλωση υγραερίου
 3. Εγκατάσταση inverter στους ανεμιστήρες των ψυκτικών θαλάμων σε συνδυασμό με την ανάκτηση – μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αύξηση του χρόνου ζωής των συμπιεστών των ψυκτικών θαλάμων -σωστότερη λειτουργία ψυκτικών μηανιμάτων.
 4. Αντλίες θερμότητας για την θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών. Εφαρμογή σε 4 διαφορετικές ομάδες κτηρίων – μέιωση στην κατανάλωση υγραερίου
 5. Μετατροπή κεντρικού μηχανοστασίου για την εκμετάλλευση των αντλιών θερμότητας στην περίπτωση που η θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών δεν απαιτείται και για την καλύτερη τεχνοοικονομικά αξιοποίηση των αντλιών θερμότητας – μείωση στην κατανάλωση υγραερίου
 6. Αντλίες θερμότητας για την θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών και ΖΝΧ σε ομάδα κτηρίων Bangalows- μέιωση στην κατανάλωση υγραερίου
 7. Σύστημα inverter σε αντλίες και κυκλοφορητές νερού σε ομάδα κτηρίων Bungalows- μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
 8. Συνεννόηση με το τμήμα κρατήσεων για το δυνατόν συμφερότερο alocation πελατών σε ομάδες κτηρίων – μείωση τόσο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και υγραερίου
 9. Σωστότερη αξιοποίηση του συστήματος  BMS του ξενοδοχείου

Η κάθε λύση θα αναλυθεί και θα παρουσιαστεί χωριστά με τις ιδιαίτερες κατά περίπτωση συνθήκες που παρουσιάστηκαν ανά κτήριο σε χωριστό άρθρο

elounta6

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα  είναι διαθέσιμα μετά από αίτηση.

Η μέχρι τώρα πορεία δείχνει ότι

 • έχουν επιτευχθεί σημαντικά νούμερα στην εξοικονόμηση ενέργειας.
 • η απόσβεση των παραπάνω επενδύσεων θα γίνει εντός της σεζόν του 2013.
 • τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής χωρίς να γίνει καμία έκπτωση.
 • σταμάτησαν “παράπονα” λόγο ιδιαίτερων συνθηκών στην ομάδα κτηρίων bungalows.

Τέλος παραθέτω ένα πολύ ωραίο άρθρο για το ξενοδοχείο και τον χαρακτήρα του.

http://www.tlife.gr/Article/FN/169-176-50095.html

SSL Certificate