Αρχικά Hilton Rhodes  ……. Στην συνέχεια Imperial Rhodes (όπως το αρχικό του όνομα) και τελικά Sheraton Rhodes Resort.

Στην ανακάινηση και μετατροπή του ξενοδοχείου σε sheraton έλαβα μέρος στα παρακάτω ..

  • Επίβλεψη και μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων κατά την ανακαίνιση του Ξενοδοχείου την χρονική περίοδο 2008-2009.
  • Επίβλεψη μηχανολογικών εργασιών,  προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αναζήτηση προμηθευτών και εργολάβων-αξιολόγηση προσφορών- τελική παραγγελία, επιμετρήσεις, παραλαβή από εργολάβους, τεχνοοικονομικός έλεγχος του έργου. Σύνταξη προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας. Τήρηση αρχείου αδειοδοτήσεων και ανανέωση του.
  • Κατά την χρονική περίοδο 2009-2010 τεχνικός υπεύθυνος μετατροπής του ξενοδοχείου από imperial Rhodes σε Sheraton Rhodes εκτελώντας χρέη project manager. Project manager έργων κατά την χειμερινή περίοδο 2010-2011. Εκτέλεση  χρεών  συμβούλου στον τομέα των Η/Μ

Ακοουθούν Φωτογραφίες από εγκταστάσεις του ξενοδοχείου.

Ευάγγελος Μπικάκης. Μηχανολόγος Μηχανικός.

SSL Certificate