οι Φωτογραφίες που ακολοθούν είναι από επιθεωρησεις κτηρίων με σκοπό την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού. Αποτελούν παραδείγματα από τα προς επιθεωρηση κτήρια και τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψην.

επιγραμματικά μας ενδιαφέρει

  • θερμομόνωση τοίχων, δαπέδων προς μη θερμενομενους χώρους, οροφές.
  • Παράθυρα και υαλοπίνακες. (μονά ή διπλά τζάμια – θερμοδιακοπή – πάχος  κουφώματος υλικό κουφώματος).
  • Ύπαρξη ηλιακών συλλεκτών – Τρόπος παραγωγής ζεστών νερών χρήσης.
  • Ύπαρξη κλιματιστικών – στοιχεία κλιματιστικών.
  • ύπαρξη λέβητα – στοιχεία καυστήρα – στοιχεία κυκλοφορητή.
  • είδος θέρμανσης.
  • σκιάσεις από προβόλους – μπαλκόνια.
  • σκιάσεις από διπλανά κτήρια – προσανατολισμός κτηρίου.
  • σε περίπτωση γραφείων το είδος των λαμπτήρων.

Περισσότερες λεπτομέριες για τα στοιχεια που πρέπει να μαζέψει ο ιδιοκτήτης του προς επιθεώρηση κτηρίου  στο www.operate.gr/pea

Σε κάθε περίπτωση μπορείται να επικοινωνήσεται μαζί μας στο 2810 234246 ή στο info@operate.gr

SSL Certificate