Τι πληρώνουμε σήμερα

Τα παραδείγματα είναι πολλά και ποικίλα. Αν όμως μπούμε στη λογική να αθροίσουμε όλη αυτή την ενέργεια που δαπανούμε άσκοπα, θα διαπιστώσουμε πως από το σύνολο του ρεύματος που καταναλώνει μία μέση επιχείρηση μόλις το 55 με 60 % αντιστοιχεί σε κάλυψη πραγματικών αναγκών. Το υπόλοιπο 40 με 45% του ρεύματος που δαπανάται είναι ΑΣΚΟΠΗ κατανάλωση. Είναι ένα τεράστιο ποσό χρήματων που πετιούνται κυριολεκτικά γιατί δεν έχουμε αντιληφθεί πως τα ξοδεύουμε. Είναι το δώρο που κάνουμε όλοι μας στον εθνικό ενεργειακό μας πάροχο και η αρνητική συνεισφορά μας στο περιβάλλον, αφού για την παραγωγή αυτής της ενέργειας προσφέρουμε νέες ποσότητες CO2 στο περιβάλλον. Έτσι, συμβάλλουμε άθελα μας στις αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη αφού το ηλεκτρικό ρεύμα στη χώρα μας, δυστυχώς παράγεται ακόμα με τον πλέον αντιορθολογικό τρόπο, δηλαδή με την καύση του λιγνίτη.

 Δείτε τι ρεύμα καταναλώνουν οι ηλεκτρικές σας συσκευές, κάνοντας clιck εδώ.  

Και δώστε την λύση με τις συσκευές PLUGWISE

SSL Certificate