Πραγματική πράσινη ενέργεια είναι αυτή που δεν χρησιμοποιούμε…

Επιχειρήσεις και σπίτια σήμερα διερευνούν τεχνικές και μεθόδους, προκειμένου να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι μία εβδομάδα αποτελείται από 168 ώρες, πόσες από αυτές τις ώρες είναι η επιχείρηση ανοιχτή και ποια είναι η κατανάλωση ρεύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες; Πόσες ώρες χρειαζόμαστε πραγματικά την συνεχή λειτουργία των συσκευών αυτών; Πόσο μας κοστίζει καθημερινά η άσκοπη λειτουργία των εκτυπωτών, φωτοτυπικών ή ακόμη χειρότερα των κλιματιστικών μας; Ας αναλογιστούμε ακόμη και τη χρήση της stand-by λειτουργίας όλων των συσκευών, για τις υπόλοιπες ώρες και πόσο χρεωνόμαστε επιπλέον για την άσκοπη αυτή λειτουργία.

Τι προτείνουμε…

Η OPERATE  σε συνεργασία με την Assetcom A.E.- επίσημο διανομέα των προϊόντων της Plugwise, προσφέρει στην Κρητική αγορά ένα έξυπνο εργαλείο μέτρησης και εξοικονόμησης της κατανάλωσης ρεύματος, προκειμένου οι χρήστες να έχουν αφενός μεν ολοκληρωμένη εικόνα στο τι ακριβώς ξοδεύουν σε επίπεδο συσκευής, αφετέρου να ελαττώσουν άμεσα τα λειτουργικά τους κόστη με τη σωστή χρήση των συσκευών αυτών. Παράλληλα, μέσω του συστήματος, επιτυγχάνεται ορθή χρήση όλων των συσκευών που καταναλώνουν ρεύμα και ουσιαστική συμβολή στη μείωση της εκπομπής CΟ2 στο περιβάλλον.
Ιδιαίτερα εύχρηστο και απλό στην εγκατάσταση, το σύστημα PlugWise δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής ή ηλεκτρολογίας και επιστρέφει την επένδυση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Άμεση επιιστροφή επένδυσης

Ο χρόνος της επιστροφής στην επένδυσή σας ποικίλλει ανάλογα με την επιλογή εγκατάστασης, τον αριθμό των συνδεόμενων συσκευών, καθώς και την τιμολογιακή πολιτική του ενεργειακού σας παρόχου.
Ανάλογα με τα στοιχεία αυτά ο χρόνος επιστροφής της επένδυσης μπορεί να είναι από 6 έως 18 μήνες. Το σύστημα μετράει την κατανάλωση, τα κόστη και την εκπομπή του CO2 για κάθε συσκευή που συνδέεται στο δίκτυο. Επιπλέον, σας επιτρέπει να κλείσετε αυτόματα τις συσκευές με χρονοπρογραμματισμό ή μέσω μηχανισμού stand-by killer. Ωστόσο, το λογισμικό Source προστατεύει κάποιες συσκευές όπως computers, servers από το να κλείνουν αυτόματα.

Περισσότερα στο www.operate.gr/plugwise

SSL Certificate