Μετά το κλείσιμο του ξενοδοχείου το 2015 άρχισε ο σχεδιασμός και η ανακατασκευή του κεντρικού εστιατορίου του ξενοδοχείου Cretan Malia Park.

Στον σχεδιασμό και την τελική απόφαση της διάταξης του εστιατορίου πήραν μέρος η ιδιοκτησία, η διοίκηση, οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί και το λειτουργικό προσωπικό του εστιατορίου.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό ως προς τον σχεδιασμό και αρχιτεκτονική του, πρακτικό ως προς την λειτουργία του και τις προδιαγραφές υγιεινής και haccp, και βασισμένο στις αρχές της αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Sbokos Hotels Group στον οποίο και ανήκει το ξενοδοχέιο Cretan Malia Park καταναλώνοντας την χαμηλότερη δυνατόν ενέργεια γα την λειτουργία του.

Το αντικείμενο των εργασιών που συμμετείχα ως μηχανικός του Ομίλου Σμπωκου ήταν

 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό του εστιατορίου.
 • Έρευνα αγοράς και συμμετοχή στην επιλογή του κατασκευαστή του εξοπλισμού του εστιατορίου
 • Έρευνα Αγοράς και επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Μελέτη και επίβλεψη των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  • Μελέτη κλιματισμού.
  • Μελέτη Ισχυρών Ηλεκτρολογικών ρευμάτων.
  • Μελέτη ασθενών ρευμάτων (πυρανίχνευση, wifi, data,  τηλέφωνο).
  • Μελέτη ψυκτικών.
  • Μελέτη ύδρευσης.
  • Μελέτη Αποχέτευσης.
 • Οργάνωση και συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων συνεργείων που συμμετείχαν στην κατασκευή ( οικοδομικά-μηχανολογικά).
 • Τελική παράδοση σε λειτουργία του εστιατορίου.
 • Ενεργειακή παρακολούθηση του εστιατορίου σε λειτουργία.

Ευάγγελος Μπικάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

.

SSL Certificate