Βήματα
1. Μετραω την κατανάλωση των συσκευών μου – με την βοήθεια των συσκευών plug wise.
2. Κόβω την παροχή ρεύματος στις συσκευές την ωρα που δεν τις χρησιμοποιώ – με την βοήθεια των συσκευών plug wise και την δημειουργεια χρονοπρογραμματων.
3. Πληρώνω λιγότερο κανονταςψεξυπνη εξοικονόμηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συστημα plugwise.

SSL Certificate